trots att


trots att
• fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att
• fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att, även, om

Svensk synonymlexikon. 2013.